lek og læring

rend1.png
 

I denne oppgaven vil jeg se på objekter som skal oppmuntre til både fri- og veiledende lek hos barn på småtrinnet i skolen. Objektene skal bidra til glede og mestring ved å gi barn muligheten til å være aktive, engasjerte, se en mening og være i samspill. Lek oppstår først og fremst når barn vil ha det morsomt sammen, eller alene. Likevel vet vi at lek er stimulerende for barn sin utvikling. Ved hjelp av veiledning fra voksne kan leken styres i en retning for å gi barna en bestemt faglig erfaring. Objektene skal ha som hensikt å bidra til økt læring, mestring og utvikling. 

 

Et aspekt som også er viktig i denne oppgaven er materialene og systemene bak objektene. Som designer ser jeg på det som min oppgave å vri og vende på det lineære, for å skape, og dele kunnskap rundt viktigheten av en reell sirkulær tankegang.

 • intro
 • tema
 • bakgrunn
 • problemstilling

Hvordan kan objekter bidra til læring, mestring og utvikling gjennom lek i skolen?

 

undersøkelser

 • metode
 • Bakgrunn for undersøkelser
 • Undersøkelsesmateriell
 • Hovedfunn
 • Analyse

lek

læring, danning og utdanning i skolen

lek og læring i skolen

barnets utvikling

tankekart.png

konsept

Basert på mine undersøkelser har jeg kommet frem til at jeg vil lage et byggesett som kan bli brukt som verktøy i undervisningen, og lek for elevene. Jeg vil ha fokus på kreativitet, og utvikling av barn sine ferdigheter. Materialvalget vil også være et fokusområde, og jeg vil peke på løsninger for å få produktet inn i skolene. 

 • hva?
 • hvorfor?
 • hvordan?
tankekart2.png
HVORFORHVORDAN.png

prosess

 • Hvordan har jeg gått frem?

 • Hva har jeg gjort?

 • Ulike ideer

 • Hvorfor funker det/hvorfor ikke

 • Påminnelse om funn fra undersøkelse

eksperimentering

problemstillling.png
plassering og utforming av hull og koblingsdel
Klosser sammen.png
kubens fantastiske mulighet til å skape
Aktivt klasserom.png
 • aktivt klasserom
 • dimensjon // skala
SKISSER_edited.jpg
skisser oppbevaring
 

objekt

et verktøy for lærerne, lek for elevene

rend1.png
4.png
oppbevaringsbokshull.png
oppbevaringsboks1t.png

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3
1/4
faglig erfaring
kreativitet
motorikk
 

fargevalg

farge.png

materialvalg

MATERIALVALG
 • Fordeler
 • Ulemper
 • Ogoori
 • Tjenestemodell

tjenestemodell

app2.png
app1.png
 

konklusjon

FUNGERER DET?​

 • Tanker om produktet

 • Hva kunne vært bedre/annerledes?

 • Hva funket/funket ikke? 

 

takk for oppmerksomheten

INGRID SANDVOLD STRØMME

BACHELORPROSJEKT VÅR 2021

FAKULTETET FOR KUNST, MUSIKK OG DESIGN - UiB